ทั่วไป · January 17, 2022 0

การลงนามความร่วมมือ สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ(RSA) และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC

การลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ (RSA) และสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ดร. พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร (ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ; รองปลัดกระทรวงยุติธรรม; ผู้พิพากษา) และคณะฯ กับ คุณนพทัต บุณยเกียรติ (นายกสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ) และคณะฯ ร่วมพิธีลงนาม ทำบันทึกความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ สมาคมเพื่อส่งเสริมกาประกอบสัมมาชีพ (RSA)

พร้อมกับมอบคูปองให้กับสมาชิกสมาคมฯ เพื่อนำมาใช้ โดยคูปอง 1 ใบ มูลค่า 5_000 บาท ต่อสมาชิก 1 ราย

ติดต่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิก สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ (RSA)
ได้ที่ http://anuyato..link.. ได้สิทธิ์รับคูปอง มูลค่า 5000 บาท เมื่อใช้บริการกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC