ทั่วไป · January 17, 2022 0

คุณปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดสถาบัน

เข้าพบ
ท่านพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
ท่านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
พบตัวแทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ
อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เพื่อเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการสาขาอำนาจเจริญ ในวันที่ 18 มีค. 64 ค่ะ