ทั่วไป · January 17, 2022 0

คุณ ปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว หัวข้อ การตลาดดิจิตอล กับวงการเกษตร

เสาร์-อาทิตย์นี้ ที่ 13-14 มีนาคม 2564 คุณปริม บรรยายหัวข้อ การตลาดดิจิตอล กับวงการเกษตร ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ราชภัฏเพชรบุรี