ทั่วไป · January 17, 2022 0

คุณ ปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ร่วมเสวนาเรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และทักษะการตลาดที่จำเป็น

วันที่ 28 พฤษจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. – 17:00 น.
คุณ ปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ผู้แทน สถาบันอนุญาโตตุลาการ สาขา อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี
เข้าร่วมเสวนา ในนาม อุปนายกสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ (RSA)

เสวนาเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และทักษะการตลาดที่จำเป็น”
ของโครงการฮักข้าวมาร์เก็ตแฟร์ @ลานกิจกรรมของบิ๊กซี จ.อุบลราชธานี