ทั่วไป · January 17, 2022 0

ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ เขาพบ คุณปรีดา ผจก. ธกส ห้วยไร่ เชิบร่วมพิธีเปิด

คุณปรีดา ธสก. ที่ลงตารางรับมาร่วมพิธีเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการ ในวันที่ 18 มีค.64 นะคะ