ทั่วไป · January 17, 2022 0

ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมงานสัมมนาของ SME Bank

งานสัมมนาของ SME Bank แบบ Focus Group
เพื่อให้คำปรึกษากับ sme และแนะนำพัฒนาธุรกิจกับผู้ประกอบการ โดยมี คุณ คณิต ปัณติโย ผู้จัดการเขต 14 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมีหน่วยร่วมพันธมิตรมาร่วมงาน อาทิเช่น

คุณปิยะมาศ บัวแก้ว ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ จังหวัดอำนาจเจริญ-อุบลราชธานี

คุณนวรัตน์ ผิวเรืองนนท์ สสว.อำนาจเจริญ

คุณสกลธ์ บุญวิทย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คุณสถิตย์ ม่วงกรุง ประธานสมาพันธ์ SME อำนาจเจริญ

พร้อมด้วยผู้ประกอบการ sme จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำนาจเจริญ