ทั่วไป · January 17, 2022 0

พบคุณ นวรัตน์ ผิวเรืองนนท์ สสว.อำนาจเจริญ เพื่อเชิญร่วมพิธีเปิดในวันที่ 18 มีค. 64 ค่ะ

คุณปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี พบคุณ นวรัตน์ ผิวเรืองนนท์ สสว.อำนาจเจริญ เพื่อเชิญร่วมพิธีเปิดในวันที่ 18 มีค. 64 ค่ะ