ทั่วไป · January 17, 2022 0

ยินดีต้อนรับ ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการ จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการ และรับรองผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ จ.อำนาจเจริญ – จ.อุบลราชธานี วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ