ทั่วไป · January 17, 2022 0

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานสาขาอำนาจเจริญ-อุบลราชธานี เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานสาขาอำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี
ปริมในฐานะผู้แทนสถาบันฯ ต้องกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติ์ทุกท่านที่มาร่วมงานเปิดเมื่อวันที่ 18 มีค. ที่ผ่านมา อาทิเช่น
ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผอ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ
คุณ วรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ
คุณ เพ็ญศิริยา ตั้งตระกูลวงศ์ MD บ.ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ
คุณ ธีรพล จึงวิวัฒนาภรณ์ บ.โตโยต้าอำนาจเจริญ
คุณ วิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
คุณ พรรักษ์ กัลปดี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดยโสธร
น.ส.ณิชมน ศรีนุเสน ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
คุณ ขวัญรัตน์ ผู้จัดการ SME Bank สาขาอำนาจเจริญ เข้ามามอบกระเช้าตั้งแต่เช้าแล้วไปภาระกิจต่อที่มุกดาหาร
คุณปรีดา วุฒิศิริบูรณ์ สกต.ห้วยไร่
คุณ นวรัตน์ ผิวเรืองนนท์ ผู้จัดการศูนย์ OSS อำนาจเจริญ
คุณ รุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการเขต อนล.1 บสย. และ
คุณ พรเทพ วีระนันทาเวทย์ ผช.ผจก.งานพัฒนาธุรกิจ บสย.
คุณ เดชา จันทศร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
คุณ พิชัย กาญจนสิงห์ หัวหน้าหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ
นายกประยงค์ พิมพ์หาญ นายก อบต.โนนโพธิ์
คุณ อภิวัฒน์ ศิริอำนาจ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมอำนาจเจริญ
คุณ นิวัฒน์ สู่เสน สมาชิกหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
คุณ เกษมสันต์ แสงสิงแก้ว ตัวแทนภาคสังคมและสื่อสารมวลชน
อาจารย์ เทอดศักดิ์ ทองกลม
คุณ ธนกฤต จันทร์เสนา
คุณ พันพัส ณรงค์พันธ์ ร้านครัวรสนิยม
คุณ พาลาภ จักรแก้ว ร้านอำนาจกลการ
หมอกฤษ บ้านไร่
แม่อรุณ แพทย์ประจำตำบลโนนโพธิ์
แม่โสภิดา บ้านโพธิ์ศิลา
พี่วุฒิ จากสวนสมหมั่น
คุณ อ๋อย ร้าน OK2
พี่โฉม รองประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ
น้องเดือน จากร้านเครื่องประดับ ตั้มซิลเวอร์
พี่ก้อย จาก วิสาหกิจชุมชนบ้านคำน้อย
น้องลัดดา จากสมุนไพรลัดดา
พี่เชอรี่ พ่อวัฒนา แม่บรรลุ
พี่สร ผู้ทำพานบายศรีสวยๆมามอบให้
น้าแป คุณหมอนุช และทีมพ่อพราหมห์
ขอบคุณ 1 มหาวิทยาลัย และ 6 องค์กรเอกชน ประกอบด้วย
คุณขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ ม.อุบลราชธานี
นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว ม.อุบลราชธานี
คุณสมพร สีหาวงศ์ ผู้แทนประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ
คุณวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
คุณวรนิยม วงศ์สุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
คุณสถิตย์ ม่วงกรุง ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
คุณศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์ ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ
คุณธีรพงษ์ กันธิยา ประธานโอทอป อำนาจเจริญ
งานนี้จะสำเร็จลงไม่ได้เลย ถ้าขาดทีมสนับสนุนจาก สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบการสัมมาชีพ หรือสมาคม RSA และ สมาคมการค้าบิสคลับไทย ผู้ปิดทองหลังพระในงานนี้ประกอบไปด้วย
คุณ นพทัต บุณยเกียรติ นายกสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
คุณ สกนธ์​ทิพย์​ นามสง่า เลขาธิการ สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
คุณ อังคณา ฉัตรแก้ว อุปนายก สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
คุณ ชญาภา ปรัสพันธ์ กรรมการ สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
คุณ พงษ์พิพัฒน์ชัย คงมีสุข ที่ปรึกษาสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
น้องเอก น้องอาย จากสถาบันอนุญาโตตุลาการส่วนกลาง
ปริม นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ กราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง และหากต้อนรับไม่ทั่วถึงหรือขาดตกรายชื่อผู้ใดในโพสนี้ ปริมต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
ขอฝากสถาบันอนุญาโตตุลาการสาขาอำนาจเจริญ-อุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 262 หมู่ 8 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทร 090-592-8614 ไว้กับพี่น้องชาวอำนาจเจริญด้วยนะคะ