ทั่วไป · January 17, 2022 0

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม การบริหารความขัดแย้งเชิงกลยุทธ์ สำหรับมืออาชีพ

– เปิดโอกาสสู่การเป็นผู้ประนอมของ THAC
– อัพสกิลผู้ประนอม ให้สามารถบริหาร และยุติความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับอาชีพอื่นๆ ในการยุติความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์กดดัน
– ได้ทักษะในการเข้าใจคู่กรณี และสามารถสื่อสาร เพื่อหาทางออกร่วมกัน ได้อย่างมืออาชีพ
– ได้เทคนิคในการล้วงข้อมูล และเทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อหาทางออกให้คู่กรณีได้ อย่างสร้างสรรค์