ทั่วไป · January 17, 2022 0

เปิดแล้ว สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) สาขาอำนาจเจริญและอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว อุปนายกสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ ได้ เปิด “สำนักงานผู้แทน สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) สาขาอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี” โดยได้รับเกียรติจาก นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ที เอช เอ ซี เป็นผู้กล่าวรับรองผู้แทนสถาบันฯ

และในงานเปิดสถาบันฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวให้การต้อนรับและทักทายแขกที่ร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง คุณนพทัพ บุณยเกียรติ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ หรือ สมาคม RSA มาร่วมงานด้วย

ภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ อีก 7 องค์กร ประกอบด้วย
คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี _สภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ _หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ _สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ _สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดอำนาจเจริญ _ เครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ และ โอทอป อำนาจเจริญ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ระหว่าง สถาบัน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านคดีแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและนอกประเทศ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) เป็นสถาบันฯ ที่ให้บริการด้านการ
อนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทในระดับสากล ถูกจัดตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

สนใจสอบถามข้อมูลหรือขอรับบริการ ติดต่อได้ที่
สำนักงานผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการสาขาอำนาจเจริญ-อุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 262 หมู่ 8
ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
Tel: 090-5928614
LineID : PrimPB