ทั่วไป · January 17, 2022 0

เสวนาด้านกฎหมายของคนทำธุรกิจ ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
เกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำธุรกิจ
พบคำตอบได้
กับเสวนาด้านกฎหมายของคนทำธุรกิจ
วันที่ 18 มีค. 64 ณ โรงแรมฝ้ายขิด
เวลา 08.30-12.00 น.
ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ผู้ร่วมเสวนา
ดร. พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
ผอ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ
คุณ วรนิยม วงษ์สุวรรณ
ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อำนาจเจริญ
คุณ วินัย มีชัย
ประธานหอการค้า จ. อำนาจเจริญ
คุณ สกลธ์ บุญวิทย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยง จ.อำนาจเจริญ

ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ