January 2022

January 17, 2022

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร? แล้วมีความสำคัญกับธุรกิจของคุณอย่างไร❓

เจ้าของธุรกิจหลายๆ ท่านที่มีแบรนด์ของตนเอง หรือคิดกำลังจะสร้างแบรนด์ไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาด❌ เพราะเกี่ยวของกับธุรกิจของคุณโดยตรง ทั้งสิทธิ์ประโยชน์และข้อควรระวังเริ่มด้วยมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” คืออะไร❓ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) คือ ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย ความคิดของมนุษย์...

Read More
January 17, 2022

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม การบริหารความขัดแย้งเชิงกลยุทธ์ สำหรับมืออาชีพ

– เปิดโอกาสสู่การเป็นผู้ประนอมของ THAC– อัพสกิลผู้ประนอม ให้สามารถบริหาร และยุติความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ– นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับอาชีพอื่นๆ ในการยุติความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์กดดัน– ได้ทักษะในการเข้าใจคู่กรณี และสามารถสื่อสาร เพื่อหาทางออกร่วมกัน ได้อย่างมืออาชีพ– ได้เทคนิคในการล้วงข้อมูล และเทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อหาทางออกให้คู่กรณีได้ อย่างสร้างสรรค์

Read More
January 17, 2022

THAC ผลักดัน TCAS ศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬาในไทยแห่งแรก เคาะเปิดแน่กลางปีนี้!

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC และทีมงาน เข้าหารือและรายงานความคืบหน้าของข้อบังคับศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬา พ. ศ. 2564 กับนายก้องศักด ยอดมณี...

Read More
January 17, 2022

คุณ ปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว หัวข้อ การตลาดดิจิตอล กับวงการเกษตร

เสาร์-อาทิตย์นี้ ที่ 13-14 มีนาคม 2564 คุณปริม บรรยายหัวข้อ การตลาดดิจิตอล กับวงการเกษตร ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ราชภัฏเพชรบุรี

Read More
January 17, 2022

ยินดีต้อนรับ ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการ จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการ และรับรองผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ จ.อำนาจเจริญ – จ.อุบลราชธานี วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ

Read More
January 17, 2022

เสวนาด้านกฎหมายของคนทำธุรกิจ ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ

สถาบันอนุญาโตตุลาการเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำธุรกิจพบคำตอบได้กับเสวนาด้านกฎหมายของคนทำธุรกิจวันที่ 18 มีค. 64 ณ โรงแรมฝ้ายขิดเวลา 08.30-12.00 น.ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้ร่วมเสวนาดร. พสิษฐ์ อัศววัฒนาพรผอ.สถาบันอนุญาโตตุลาการคุณ วรนิยม วงษ์สุวรรณประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อำนาจเจริญคุณ วินัย มีชัยประธานหอการค้า...

Read More
January 17, 2022

งานเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการ และแต่งตั้ง นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว เป็นผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ โรงแรมฝ้ายขิด จ.อำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ได้จัดงานแต่งตั้งผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมี นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว เป็นผู้แทนสถาบัน ณ โรงแรมฝ้ายขิด จ.อำนาจเจริญ พร้อมกับเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการสาขาอำนาจเจริญและอุบลราชธานี...

Read More
January 17, 2022

THAC นำทีมบุกอำนาจเจริญ เปิดสาขาใหม่พร้อมเซ็น MOU กับ 7 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC นำทีมเดินทางไปเปิด “สำนักงานผู้แทน สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) สาขาจังหวัดอุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ”...

Read More
January 17, 2022

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานสาขาอำนาจเจริญ-อุบลราชธานี เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานสาขาอำนาจเจริญ และ อุบลราชธานีปริมในฐานะผู้แทนสถาบันฯ ต้องกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติ์ทุกท่านที่มาร่วมงานเปิดเมื่อวันที่ 18 มีค. ที่ผ่านมา อาทิเช่นดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผอ.สถาบันอนุญาโตตุลาการคุณ วรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญคุณ...

Read More
January 17, 2022

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานศาล ยุติธรรม ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายกสภาทนายความ นายกสภาวิศวกร และนายกสภาสถาปนิก เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนห้าคนเป็นกรรมการให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ รายชื่อคณะกรรมการ คลิกลิงค์ http://anuyato..link..

Read More