ทั่วไป · January 17, 2022 0

24 ธค. 63 THAC ส่วนกลาง ร่วมประชุมกับ THAC สาขา อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

คุณจอห์น และคุณเอก ตัวแทนจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ หรือ THAC สำนักงานใหญ่ เดินทางเข้าพบ คุณปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ที่ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สาขาจังหวัด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ประชุมวางแผนการเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการสาขาจังหวัดอำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ม.ค. 64

พร้อมให้บริการด้านกฎหมายและการประนอมข้อพิพาทกับผู้ประกอบการ SME ไทย ทั้งผ่านระบบออนไลน์ และ ที่สาขา