January 17, 2022

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานศาล ยุติธรรม ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย นายกสภาทนายความ นายกสภาวิศวกร และนายกสภาสถาปนิก เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนห้าคนเป็นกรรมการให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ รายชื่อคณะกรรมการ คลิกลิงค์ http://anuyato..link..

Read More
January 17, 2022

สำนักงานสาขาอำนาจเจริญ อุบลราชธานี บทบาทหน้าที่และความร่วมมือกับ RSA

วันนี้ 3 ทุ่ม ตรง นะคะRSALiveTalkEP.39 @22/03/2564.ตื่นๆ มีเรื่องแล้ว!!!อยากแคล้วคลาดห้ามพลาดวันจันทร์คิดเรื่องสมานฉันท์ จับมือมาทอล์กกันกับ.?️ “อนุญาโตตุลาการ เปิดสำนักงานสาขาแห่งแรกในภาคอีสาน”สำนักงานสาขาอำนาจเจริญ อุบลราชธานี บทบาทหน้าที่และความร่วมมือกับ RSA.ดำเนินรายการโดย.?อังคณา ฉัตรแก้ว (ครูแอ๊ด)▪️ อุปนายกสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ...

Read More
January 17, 2022

คุณปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดสถาบัน

เข้าพบท่านพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญท่านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญพบตัวแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการสาขาอำนาจเจริญ ในวันที่ 18 มีค. 64 ค่ะ

Read More
January 17, 2022

พบคุณ นวรัตน์ ผิวเรืองนนท์ สสว.อำนาจเจริญ เพื่อเชิญร่วมพิธีเปิดในวันที่ 18 มีค. 64 ค่ะ

คุณปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี พบคุณ นวรัตน์ ผิวเรืองนนท์ สสว.อำนาจเจริญ เพื่อเชิญร่วมพิธีเปิดในวันที่ 18 มีค. 64 ค่ะ

Read More
January 17, 2022

ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ ร่วมงานสัมมนาของ SME Bank

งานสัมมนาของ SME Bank แบบ Focus Groupเพื่อให้คำปรึกษากับ sme และแนะนำพัฒนาธุรกิจกับผู้ประกอบการ โดยมี คุณ คณิต ปัณติโย ผู้จัดการเขต 14 เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมีหน่วยร่วมพันธมิตรมาร่วมงาน...

Read More
January 17, 2022

คุณปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ผู้แทนสถาบัน เข้าร่วมงาน แสดงสินค้าชุมชน อำนาจเจริญ

คุณปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ สาขา อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี เข้าร่วมงาน แสดงสินค้าชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ (เข้าร่วมงานในนาม ประชาสัมพันธ์ สมาคมการค้าบิสคลับ ประเทศไทย) จัดโดย บิสคลับอำนาจเจริญที่นำทัพโดย คุณพาลาภ...

Read More
January 17, 2022

คุณ ปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ร่วมเสวนาเรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และทักษะการตลาดที่จำเป็น

วันที่ 28 พฤษจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. – 17:00 น.คุณ ปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ผู้แทน สถาบันอนุญาโตตุลาการ สาขา...

Read More
January 17, 2022

การลงนามความร่วมมือ สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ(RSA) และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC

การลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ (RSA) และสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563ดร. พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร (ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ; รองปลัดกระทรวงยุติธรรม; ผู้พิพากษา) และคณะฯ กับ...

Read More
January 17, 2022

24 ธค. 63 THAC ส่วนกลาง ร่วมประชุมกับ THAC สาขา อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

คุณจอห์น และคุณเอก ตัวแทนจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ หรือ THAC สำนักงานใหญ่ เดินทางเข้าพบ คุณปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว ที่ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สาขาจังหวัด อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ประชุมวางแผนการเปิดสถาบันอนุญาโตตุลาการสาขาจังหวัดอำนาจเจริญ...

Read More