ติดต่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

คุณ ปริม ปิยะมาศ บัวแก้ว

โทร 090-592-8614

ไลน์ไอดี PrimPB

อีเมล์ [email protected]

โทร 090-592-8614

ไลน์ไอดี PrimPB

สำนักงานใหญ่ ที่ตั้งออฟฟิต 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

เกี่ยวกับ THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ สาขา อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี

เป็นสาขา ที่ตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในพื้นที่ อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ FK Park เลขที่ 262 หมู่ 8 บ้านโพธิ์ศิลา ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

“สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก”

ทำความรู้จักเรา

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) เป็นสถาบันฯ ที่ให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทในระดับสากล ถูกจัดตั้งและดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศชั้นนำในเอเชีย

พันธกิจ

1. ผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR friendly jurisdiction)

2. สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของสถาบัน

3. ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล

ทำไมต้อง THAC

สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า​ด้วยประสบการณ์และความชำนาญทางวิชาชีพ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้ง THAC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ช่วยให้สะดวกสบายในการเดินทางและมีอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่า ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ให้บริการครบวงจรโดยมืออาชีพ ด้วยบริการที่หลากหลายและตอบโจทย์ทุกความต้องการ ผ่านการให้บริการด้วยเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ผู้ประนอมข้อพิพาท และ เจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ พร้อมให้บริการแบบมืออาชีพ

อิสระ มีมาตรฐานสากล เรามีความอิสระปราศจากการแทรกแซงใด ๆ จึงมั่นใจได้ถึงความความเป็นกลาง อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบและโต้แย้งคัดค้านที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานสากล

เป้าหมายของเรา

THAC มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล. เน้นการให้บริการที่สะดวกสบาย ตอบสนองต่อความต้องการของคู่พิพาททุกฝ่าย รักษาความเป็นกลางและเป็นอิสระ เพื่อพัฒนา THAC ให้เป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในทางสากล