ทั่วไป · January 17, 2022 0

THAC ผลักดัน TCAS ศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬาในไทยแห่งแรก เคาะเปิดแน่กลางปีนี้!

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC และทีมงาน เข้าหารือและรายงานความคืบหน้าของข้อบังคับศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬา พ. ศ. 2564 กับนายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดใช้ศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านกีฬา (TCAS) กลางปี 64 นี้

ปัจจุบันการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีการประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการนั้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ ผิดกับการระงับข้อพิพาททางเลือกทางด้านการกีฬาที่มีองค์กรเดียวที่เข้ามาทำหน้าที่ในการชี้ขาดข้อพิพาท คือ ศาลกีฬาโลก หรือ Court of Arbitration for Sport (CAS) เท่านั้น

เพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถยุติข้อพิพาทได้ภายในประเทศ ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC และ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท. จึงร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านกีฬา (TCAS) แห่งแรกในไทยขึ้น

ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดทางสถาบันฯ ได้จัดทำข้อบังคับศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬาว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท พ. ศ. 2564 และ ข้อบังคับศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬาว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ พ. ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คู่พิพาทปฏิบัติตามเป็นมาตรฐาน เสนอให้ทาง กกท.ตรวจสอบ ตลอดจนหารือกันเพื่อวางแผนและดำเนินการเรื่องการจัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านกีฬา (TCAS) ที่จะเปิดกลางปี 2564 นี้ต่อไป

#cas #กกท #sat #thac #TCAS #สถาบันอนุญาโตตุลาการ